Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa leków onkologicznych i innych do Apteki Szpitalnej

(AG.ZP.3320.2.18)

Data ogłoszenia: 19.01.2018

Termin składania ofert: 08.03.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 28.05.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Opis p.z. AG.ZP.3320.2.18
Oferta Wykonawcy AG.ZP.3320.2.18
oświadczenie o przynależnosci - AG.ZP.3320.2.18
JEDZ - AG.ZP.3320.2.18
Oferta Wykonawcy AG.ZP.3320.2.18
JEDZ - AG.ZP.3320.2.18
Opis p.z. AG.ZP.3320.2.18
wzór umowy - AG.ZP.3320.2.18
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
15.02.2018. wyjasnienie SIWZ AG.ZP.3320.2.18
16.02.2018. sprostowanie ogłoszenia AG.ZP.3320.2.18
16.02.2018. zmiana SIWZ AG.ZP.3320.2.18
20.02.2018. sprostowanie 2 - AG.ZP.3320.2.18
20.02.2018. zmiana 2 SIWZ AG.ZP.3320.2.18
09.03.2018. informacje z otwarcia oert - AG.ZP.3320.2.18
28.05.2018. Informacja o wyborze AG.ZP.3320.2.18 STRONA
Powrót do listy

Polityka prywatności