Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, zestawów do żywienia oraz dzierżawę pomp do podaży preparatów.

(AG.ZP.3320.1.18)

Data ogłoszenia: 05.01.2018

Termin składania ofert: 17.01.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 21.02.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Opis p.z. AG.ZP.3320.1.18
Oferta Wykonawcy AG.ZP.3320.1.18
oświadczenie wstępne AG.ZP.3320.1.18- załącznik nr 2
oświadczenie o przynależnosci - AG.ZP.3320.1.18
oświadczenie wstępne AG.ZP.3320.1.18- załącznik nr 2
Wzory umów - AG.ZP.3320.1.18
oświadczenie o przynależnosci - AG.ZP.3320.1.18
Opis p.z. AG.ZP.3320.1.18
Oferta Wykonawcy AG.ZP.3320.1.18
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
12.01.2018. wyjasnienie SIWZ AG.ZP.3320.1.18
12.01.2018. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
18.01.2018. informacje z otwarcia oert - AG.ZP.3320.1.18
21.02.2018. informacja o wyborze AG.ZP.3320.1.18
Powrót do listy

Polityka prywatności