Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę poprzez przebudowę VI piętra bloku A strona prawa i lewa wraz hallem, II piętra bloku B strona lewa, oraz sali C1 Bloku Operacyjnego II piętro bloku B dla Oddziału Neurologii, pododdziału Udarowego, Oddziału

(AG.ZP 3320.84.17)

Data ogłoszenia: 15.12.2017

Termin składania ofert: 08.01.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 19.02.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
A-6-Neurologia - Inwentaryzacja
A-6-O┼Ťrodek Diagnostyki i Leczenia Chor├│b Uk┼éadu Nerwowego - Inwentaryzacja
A-6-Pom po Urologii - Inwentaryzacja
AG.ZP 3320.84.17 Formularz oferta wykonawcy
AG.ZP 3320.84.17 Formularz oferta wykonawcy
AG.ZP 3320.84.17 ośw.wstępne z art. 25a ust. 1 PZP
AG.ZP 3320.84.17 ośw.wstępne z art. 25a ust. 1 PZP
AG.ZP 3320.84.17 - opis przedmiotu zamówienia projekt Neurologia
AG.ZP 3320.84.17 - wzór umowy
AG.ZP 3320.84.17 ośw. o braku przynależności
AG.ZP 3320.84.17 ośw. o braku przynależności
Rozbudowa Neurologii i - wskazanie obszaru inwestycji
sala Operacyjna C1-inwentaryzacja
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
09.01.2018. AG.ZP 3320.84.17 - informacja z otwarcia ofert
19.02.2018. AG.ZP 3320.84.17 - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Powrót do listy

Polityka prywatności