Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa i instalacja lampy rtg do tomografu komputerowego Revolution GSI produkcji GE

(AG.ZP 3320.81.17 )

Data ogłoszenia: 05.12.2017

Termin składania ofert: 15.12.2017

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 09.01.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
AG.ZP 3320.81.17 Formularz oferta wykonawcy
AG.ZP 3320.81.17 Formularz oferta wykonawcy
AG.ZP 3320.81.17 ośw.wstępne z art. 25a ust. 1 PZP
AG.ZP 3320.81.17 ośw.wstępne z art. 25a ust. 1 PZP
AG.ZP 3320.81.17 - wzór umowy
AG.ZP 3320.81.17 ośw. o braku przynależności
AG.ZP 3320.81.17 ośw. o braku przynależności
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
15.12.2017. AG.ZP 3320.81.17 informacja z otwarcia ofert
09.01.2018. AG.ZP 3320.81.17 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Powrót do listy

Polityka prywatności