Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do badań naczyniowych dla Zakładu Radiologii

(AG.ZP.3320.70.17)

Data ogłoszenia: 27.10.2017

Termin składania ofert: 06.11.2017

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 04.12.2017

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 2
Zał. nr 3
Zał. nr 4 - wzór umowy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
03.11.2017. wyjaśnienie, zmiana treści SIWZ
07.11.2017. Informacje art. 86 ust. 5
04.12.2017. info o wyborze najkorzystniejszej oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności