Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neonatologii; Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Zakładzie Radiologii, Laboratorium Analitycznym - dyżury nocne.

(SDO.334.21.2018)

Data ogłoszenia: 08.06.2018

Termin składania ofert: 22.06.2018

Aktualny status: trwa

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. Nr 1 do umowy - diagnosta indywidualny - wykaz świadczeń
Zał. Nr 1 do umowy - indywidualna praktyka lekarska - wykaz świadczeń
Zał. Nr 1 do umowy - podmiot leczniczy - wykaz lekarzy, diagnostów
Zał. Nr 1 do Warunków Konkursu - Formularz ofertowy zadanie 1
Zał. Nr 1a do Warunków Konkursu - Formularz ofertowy zadanie 2
Zał. Nr 2 do umowy - diagnosta - podmiot leczniczy - wykaz świadczeń
Zał. Nr 2 do umowy - podmiot leczniczy - wykaz świadczeń
zał. Nr 2 - do Warunków Konkursu - wzór umowy - indywidualna praktyka lekarska
zał. Nr 2a do Warunków Konkursu - wzór umowy - podmiot leczniczy
Zał. Nr 2b do Warunków Konkursu - wzór umowy - diagnosta -indywidualna praktyka
Zał. Nr 2c - do Warunków Konkursu - wzór umowy - diagnosta - podmiot leczniczy
Załącznik Nr 1 do Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Załącznik Nr 3a,4a do Umowy - Umowa o powierzenie przetwarzania danych
Załącznik Nr 3b,4b do Umowy - Umowa o powierzenie przetwarzania danych
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
14.06.2018. Konkurs SDO.334.21.2018 Zmiana warunków
14.06.2018. Zał. Nr 1 do Warunków Konkursu - Formularz ofertowy zadanie 1 modyfikacja
18.06.2018. zmiana warunków konkusu SDO.SDO.334.21.2018
18.06.2018. umowa 2 - praktyka indywidualna - dyżury nocne modyfikacja
18.06.2018. Umowa 2a -podmiot leczniczy - dyżury nocne modyfikacja
Powrót do listy

Polityka prywatności