Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

,Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań radiologicznych w Zakładzie Radiologii oraz systemie teleradiologii

(SDO.334.16.2018)

Data ogłoszenia: 22.05.2018

Termin składania ofert: 08.06.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 11.06.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Formularz ofertowy cz.I ZADANIE 1 i 2 ( Zał.2 cz. I)
Umowa na świadczenia z zakresu radiologii -Podmiot
Umowa na świadczenia z zakresu radiologii st.-ISPL
Umowa na świadczenia z zakresu teleradiologii -Podmiot
Umowa o powierzenie przetwarzania danych Zał. 5a
Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowyc - Szpital jako Zał. 6a
Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych-5b
Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych-6b
WARUNKI KONKURSU 2018 — Załącznik Nr 4 do umowy ISPL
WARUNKI KONKURSU 2018 — Załącznik Nr 5 do umowy Podmiot+teleradiologia
Zał.Nr 1 do umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Zał.Nr 2-do umowy podmiot + telaradiologia.-wykaz lekarzy
Zał.Nr 2a-do umowy teleradiologia-wykaz lekarzy ZADANIE nr 2
Załącznik nr 1 (Zadanie Nr 1) do umowy nr SDO.6111. . .2018
Załącznik nr 1 (Zadanie Nr 2) do umowy nr SDO.6111. . .2018
Załącznik nr 1 do warunków konkursu-ZADANIE 1
Załącznik nr 1a do warunków konkursu-ZADANIE 2
Załącznik nr 2 cz. II (Zadanie Nr 2) do warunków konkursu-SDO.3334.16.2018
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
29.05.2018. Zmiana terminu
05.06.2018. Odpowiedzi na pytania -str. 1
05.06.2018. Odpowiedzi na pytania-str.2
05.06.2018. Odpowiedzi na pytania-str. 3
07.06.2018. Załącznik nr 2 cz.II (Zadanie Nr 1) do warunków konkursu- SDO. 334.16.2018
11.06.2018. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego Nr SDO.334.16.2018
Powrót do listy

Polityka prywatności