Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Wykonywanie zabiegów usuwania elektrod wewnątrzsercowych oraz asystowanie przy zabiegach

(SDO.334.17.2018)

Data ogłoszenia: 24.04.2018

Termin składania ofert: 30.04.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 30.04.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. 1a do warunków konkursu - formularz oferty - pielęgniarka
Zał. 1 do warunków konkursu - formularz oferty -lekarz
Zał. 1 do umowy pielęgniarki - wykaz asyst
Zał. 1 do umowy lekarza - wykaz zabiegów
Zał. 2a do warunków konkursu - umowa pielęgniarki
Zał. 2 do warunków konkursu - umowa lekarza
Warunki konkursu SDO.334.17.2018
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
30.04.2018. ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu sdo.334.17.2018
Powrót do listy

Polityka prywatności