Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Nocna i świąteczna opieka lekarska

(SDO.334.14.2018)

Data ogłoszenia: 09.04.2018

Termin składania ofert: 11.04.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 11.04.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Formularz ofertowy
Załącznik Nr 1 do umowy praktyka-WYKAZ ŚWIADCZ
Załącznik Nr 1-do umowy podmiot lecz.-wykaz lekarzy
Załącznik . Nr 2 do umowy podmiot lecz.-WYKAZ ŚWIADCZ.
WARUNKI KONKURSU
Wzór umowy praktyka
Wzór umowy podmiot
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
12.04.2018. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr SDO.334.14.2018
Powrót do listy

Polityka prywatności