Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Wykonywanie zabiegów endowaskularnych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego.

(SDO.334.10.2018)

Data ogłoszenia: 14.03.2018

Termin składania ofert: 23.03.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Formularz ofertowy cz. I
Formularz ofertowy cz. II
Załącznik nr 1 do umowy
Wzór umowy ( Załącznik nr 3 do warunków)
Warunki konkursu
Załącznik Nr 2-do warunków konkursu wartość maksymalna
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
27.03.2018. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu SDO.334.10.2018
Powrót do listy

Polityka prywatności