Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Udzielanie świadczeńzdrowotnych (aStZtl00-4 Ogólne usługi lekarskie) w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej lekarskiej w siedzibie U dzielającego Zamówienie

(SDO.334.11.2018)

Data ogłoszenia: 23.02.2018

Termin składania ofert: 01.03.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 01.03.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Formularz ofertowy 22.02.2018 (1)
Wzór umowy podmiot-2
Wzór umowy praktyka 2a
WARUNKI KONKURSU 2018
Zał. Nr1 do umowy praktyka-WYKAZ ŚWIADCZ
Zał.Nr 1-do umowy podmiot lecz.-wykaz lekarzy
Zał. Nr 2 do umowy podmiot lecz.-WYKAZ ŚWIADCZ.-
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
02.03.2018. rozstrzygnięcie konkursu SDO.334.11.2018
Powrót do listy

Polityka prywatności