Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

(D0.334.23 .2017)

Data ogłoszenia: 03.01.2018

Termin składania ofert: 10.01.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 17.01.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Formularz ofertowy
Zał.Nr 1-do umowy podmiot lecz.-wykaz lekarzy
Zał. Nr 2 do umowy podmiot lecz.-WYKAZ ŚWIADCZ.-
Wzór umowy podmiot-2a
Wzór umowy praktyka2
Zał. Nr1 do umowy praktyka-WYKAZ ŚWIADCZ
WARUNKI KONKURSU niśoz
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
04.01.2018. zmiana warunków konkursu
04.01.2018. Formularz ofertowy
17.01.2018. ogłoszenie o rozstrzygnięciu
Powrót do listy

Polityka prywatności