Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

(DO.6111)

Data ogłoszenia: 16.12.2017

Termin składania ofert: 29.12.2017

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 11.01.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Formularz ofertowy
WARUNKI KONKURSU
Wzór umowy podmiot-2a
Zał. Nr1 do umowy praktyka-WYKAZ ŚWIADCZ
Zał. Nr 2 do umowy podmiot lecz.-WYKAZ ŚWIADCZ.-
Wzór umowy praktyka2
Zał.Nr 1-do umowy podmiot lecz.-wykaz lekarzy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
11.01.2018. ogłoszenie o rozstrzygnięcu konkursu ofert
Powrót do listy

Polityka prywatności