Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Wykonywanie zabiegów endoskopowyc

(DO.6111. .2017)

Data ogłoszenia: 14.12.2017

Termin składania ofert: 19.12.2017

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 20.12.2017

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Formularz ofertowy
wzór umowy praktyka
Wzór umowy-podmiot leczniczy
Zał Nr 1 do umowy-1
Zał Nr 1 do umowy
załącznik nr 1b do umowy
Zał.Nr 2-do umowy-wykaz lekarz
załącznik nr 1 do formularza Zadanie I
załącznik nr 2 do formularza Zadanie II
załącznik nr 3 do formularza Zadanie III
Zał Nr 4
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
20.12.2017. ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu
Powrót do listy

Polityka prywatności