Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Sprzedaż maszyn i urządzeń gospodarczych i medycznych

Data ogłoszenia: 13.12.2017

Termin składania ofert: 28.12.2017

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 09.01.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Wykaz maszyn i urządzeń załącznik do ogłoszenia
oferta
Sprzedaż maszyn i urządzeń projekt umowy 2017
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
09.01.2018. wybór oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności