Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dzierżawa pomieszczeń

Data ogłoszenia: 01.09.2017

Termin składania ofert: 08.09.2017

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 22.09.2017

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Umowa dzierżawy projekt
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
29.09.2017. rpztrz.dzierżawa
Powrót do listy

Polityka prywatności