Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dzierżawa pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktycznych

Data ogłoszenia: 25.07.2017

Termin składania ofert: 03.08.2017

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 10.08.2017

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
UMOWA-projekt zajęcia dydaktyczne 2017
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
10.08.2017. informacje o wyborze oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności