Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dzierżawa pomieszczeń 39.59m2

(AG.2014.2. 2017)

Data ogłoszenia: 12.07.2017

Termin składania ofert: 17.07.2017

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Umowa dzierżawy projekt
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
27.07.2017. Unieważnienie
Powrót do listy

Polityka prywatności