Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Sprzedaż sprzętu medycznego zgodnie z poniższym zestawieniem.

Data ogłoszenia: 08.03.2017

Termin składania ofert: 14.03.2017

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 14.03.2017

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
15.03.2017. wybór sprzęt medyczny pdf
Powrót do listy

Polityka prywatności