Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dzierżawa tablic reklamowych

Data ogłoszenia: 24.08.2016

Termin składania ofert: 31.08.2016

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 08.09.2016

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Projekt umowy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
09.09.2016. Tablice reklamowe
Powrót do listy

Polityka prywatności