Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dzierżawa 4 tablic o pow. 10m2 każda, ustawionych wzdłuż ogrodzenia Szpitala od ulicy Aleje Jana Pawła II, przeznaczonych na cele reklamowe.

Data ogłoszenia: 04.08.2016

Termin składania ofert: 18.08.2016

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
24.08.2016. Unieważnienie
Powrót do listy

Polityka prywatności