Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dzierżawa pomieszczeń znajdujących się w budynku Zakładu Patomorfologii o łącznej pow. 414,80m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej – Pracownia Patomorfologii.

Data ogłoszenia: 27.05.2016

Termin składania ofert: 08.06.2016

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 27.06.2016

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Wzór umowy 2016
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
28.06.2016. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności