Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Sprzedaż samochodu marki Renault Laguna

Data ogłoszenia: 07.03.2016

Termin składania ofert: 22.03.2016

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 22.03.2016

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
09.05.2016. informacja o sprzedaży samochodu
Powrót do listy

Polityka prywatności