Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dzierżawa części gruntu z przeznaczeniem na zamontowanie tablicy o pow. 12,5m2, usytuowanego wzdłuż ogrodzenia Szpitala od ulicy Aleje Jana Pawła II, z przeznaczeniem na cele reklamowe

(AG_tablice2)

Data ogłoszenia: 08.09.2015

Termin składania ofert: 15.09.2015

Aktualny status: unieważnione

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Załącznik Nr 1
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
17.09.2015. Informacja o unieważnieniu
Powrót do listy

Polityka prywatności