Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dzierżawa części parkingu przed budynkiem Przychodni o pow. ok. 24m2 z przeznaczeniem na postój taksówek – dla dwóch pojazdów osobowych

(AG_taxi5)

Data ogłoszenia: 29.07.2015

Termin składania ofert: 10.08.2015

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 24.08.2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
24.08.2015. Informacja o rozstrzygnięciu
Powrót do listy

Polityka prywatności