Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Usługa udostępnienia pacjentom do używania urządzeń audiowizualnych

(AG_TV)

Data ogłoszenia: 24.07.2015

Termin składania ofert: 30.07.2015

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 31.07.2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
06.08.2015. Wybór oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności