Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dzierżawa części parkingu przed budynkiem Przychodni o pow. ok. 24m2 z przeznaczeniem na postój taksówek – dla dwóch pojazdów osobowych

(AG_taxi4)

Data ogłoszenia: 13.07.2015

Termin składania ofert: 22.07.2015

Aktualny status: unieważnione

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
29.07.2015. Informacja o unieważnieniu
Powrót do listy

Polityka prywatności