Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dzierżawa 4 tablic o pow. 10 m2 każda, ustawionych wzdłuż ogrodzenia Szpitala od ulicy Aleje Jana Pawła II, przeznaczonych na cele reklamowe

(AG_tablice)

Data ogłoszenia: 29.06.2015

Termin składania ofert: 03.07.2015

Aktualny status: unieważnione

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
29.07.2015. Informacja o unieważnieniu
Powrót do listy

Polityka prywatności