Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Apteka

kierownik mgr Ewa Mrozik
Apteka czynna jest cały tydzień, także w święta w godzinach od 8-21. tel. (84) 677 32 24.

Apteka działa od 2002 r. Głównym celem działania apteki jest zapewnienie wszyst- kim pacjentom możliwości realizacji recept otrzymanych po konsultacji z lekarzami specjalistami przyjmującymi w Szpitalu, a także w okolicznych zakładach leczniczych.

Apteka zapewnienia jak największy asortyment leków i specy ków przy zachowaniu najwyższego standardu doradztwa. Atutem Apteki Ogólno-dostępnej jest wykwali kowany personel, pracujący w tym samym składzie od ponad 10 lat. W aptece przygotowywanych jest wiele postaci leków recepturowych. Cały czas poszerzane jest wyposażenie receptury.

Dzięki zakupieniu kapsułkarki, jest możliwość otrzymania nowoczesnej postaci leku. Pozwala ona na czterokrotne skrócenie czasu wykonania proszków z indywidualnie dobranych dawek dla niemowląt i małych dzieci, a także dla osób dorosłych. Obsługa Pacjentów odbywa się w klimatyzowanej sali ekspedycyjnej przy trzech okienkach. Zapewniony jest także odpowiedni podjazd i wjazd do apteki dla osób niepełno- sprawnych.

page107image2936

 
 

Polityka prywatności