Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Informacja o braku (zniszczeniu) dokumentacji medycznej

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM.PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU

INFORMUJĘ O BRAKOWANIU (ZNISZCZENIU)DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ BEZ  MOŻLIWOŚCI ODTWORZENIA DANYCH OSOBOWYCH


Informuję, że zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji medycznej zamierzamy wybrakować dokumentację w postaci historii chorób z Oddziału Kardiologii z roku 1994 i historii ambulatoryjnych z lat 1979 - 1996 z Poradni: Kardiologicznej, Internistyczno - Konsultacyjnej, Urologicznej, Chirurgicznej, Onkologicznej, Rehabilitacyjnej, Reumatologicznej, Neurologicznej, Laryngologicznej, Foniatrycznej, Audiologicznej.

Osoby uprawnione mogą odebrać oryginały historii choroby i karty z poradni, osobiście bądź poprzez osoby upoważnione do uzyskania dokumentacji w przypadku zgonu osoby hospitalizowanej.

Po odbiór oryginału w/w dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej w terminie do 28.04.2017 do Sekcji Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych drugie piętro pokój nr 205 w godz. 7.30 - 14.30. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny pod nr 84 677 33 35 .

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. Z 2012., poz.159) oraz § 75 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 21. grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010r., nr 252, poz.1697 z późn.zm.)

 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek

Polityka prywatności