Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia kardiologiczna II (kontroli stymulatorów)

1. Lokalizacja:  Budynek „B”  piętro „II”  pokój nr 335


2. Harmonogram pracy lekarzy (pokój 335):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Jacek Dudek       1435-1505  
lek. med. Paweł Stefańczyk   1400-1500      
lek. med. Bogdan Obszański 1330-1500        
lek. med. Janusz Poświatowski         1435-1505
lek. med. Tomasz Szymczyk     1435-1505    


PRZED WIZYTĄ REJESTRACJA OBOWIĄZKOWA!
3. Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
4. Miejsce rejestracji: Rejestracja Kardiologiczna
5. Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności