Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oddział Rehabilitacji

Ordynator oddziału: dr n. med. Krzysztof Mataczyński
Z-ca Ordynatora oddziału: lek. med. Roman Olszewski
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Hanna Witek 
Telefony:  
pokój lekarzy: 84 677 30 51
punkt pielęgniarek: 84 677 30 54
sekretariat: 84 677 30 60
Ilość łóżek: 34
Lokalizacja: blok H

 

Inne informacje:

Pion rehabilitacji obejmuje:

  • Zakład Rehabilitacji 
  • Poradnia Rehabilitacyjna 

Powyższe struktury podlegają Ordynatorowi Oddziału Rehabilitacji, którym jest  dr n. med. Krzysztof Mataczyński. Oddział liczy 34 łóżka.

Prowadzona jest w nim rehabilitacja pacjentów z porażeniami i niedowładami w wyniku uszkodzenia centralnego i obwodowego układu nerwowego o różnej etiologii, po urazach wielonarządowych, złamaniach w obrębie kręgosłupa bez porażeń i z porażeniami – zwykle po wcześniejszym leczeniu neurochirurgicznym. Leczenie to odbywa się w ramach rehabilitacji neurologicznej. 

Rehabilitacja ogólnoustrojowa obejmuje usprawnianie po długotrwałym unieruchomieniu, czynnościowe leczenie złamań śródstawowych, usprawnianie po amputacji, w zmianach zwyrodnieniowych stawów – szczególnie po uprzednim leczeniu operacyjnym, w zespołach bólowych kręgosłupa oraz w chorobach przeciążeniowych narządu ruchu.

Zakład Rehabilitacji świadczy usługi dla pacjentów oddziałów tutejszego szpitala, Poradni Rehabilitacyjnej i innych jednostek kierujących. Rehabilitacja medyczna w

Zakładzie Rehabilitacji realizowana jest poprzez:
1. Leczenie ruchem (kinezyterapia w obrębie sali gimnastycznej,
2. Zabiegi fizykalne – gabinety świadczą usługi pacjentom w zakresie:

  • ciepłolecznictwo – parafina, 
  • światłolecznictwo – lampa solux, laser biostymulujący, lampy z wykorzystaniem promieniowania nadfioletowego, 
  • elektrolecznictwo – z możliwością wykorzystania prądu stałego, małej częstotliwości: jonoforezy, elektrostymulacje, prądy diadynamiczne, prądy średniej częstotliwości, prądy interferencyjne, vacotron, 
  • drgania elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości: diatermia krótkofalowa, terapia impulsowa, diatermia mikrofalowa,
  • terapia impulsowa polem magnetycznym wielkiej częstotliwości – terapuls, drgania elektromagnetyczne małej częstotliwości (magnetronik z możliwością jednoczesnej laseroterapii), 
  • ultradzwięki – wielkość głowic zróżnicowana, mozliwość fonoforezy oraz fonojonoforezy. 

3. Wodolecznictwo – wanny do masażu automatycznego podwodnego, kąpiele perełkowe, galwaniczne całego ciała, możliwość ułożeń i wyciągów w odciążeniu w wodzie, masaże wirowe dla kończyn górnych, dolnych, wanna zmiennostrumieniowa o zróżnicowanej temperaturze kąpieli dla kończyn górnych i dolnych (4 x komorowa). 
4. Gabinet do leczniczego stosowania aerozoli – dla górnych i dolnych dróg oddechowych.
Pacjenci mogą uzyskać porady ambulatoryjne w Poradni Rehabilitacyjnej. Poradnia jest czynne od poniedziałku do piątku

Polityka prywatności