Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oddział Okulistyczny

Ordynator oddziału: dr n. med. Waldemar Kędziora
Pielęgniarka oddziałowa: dr n. med. Magdalena Bielacz
Z-ca Pielęgniarki oddziałowej: Teodozja Młodzianko
Telefony:  
pokój lekarzy: 84 677 37 15
punkt pielęgniarek: 84 677 37 05
sekretariat: 84 677 37 00
Ilość łóżek: 23
Lokalizacja: VII piętro, blok A

 

Inne informacje:

Oddział Okulistyczny w Zamościu istnieje od 1950 roku. Założycielem oraz pierwszym Ordynatorem był dr med. Henryk Skotnicki. Od 1998 roku Oddział Okulistyczny znajduje się w obrębie S.P. Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II. Obecnie Ordynatorem jest dr n. med. Waldemar Kędziorapiastujący to stanowisko od 1994 roku. Oddział Okulistyczny liczy 23 łóżka i dysponuje własną salą operacyjną. Personel lekarski stanowią lekarze z II stopniem specjalizacji: 

 • Emanuela Bętkowska, 
 • Beata Gumieniak-Goch,
 • Ewa Teresińska, 
 • Piotr Łukasik, 
 • Arkadiusz Dybcio. 

W Oddziale Okulistycznym pracuje również oddany i dobrze wyszkolony personel pielęgniarski i niższy pod kierunkiem Pielęgniarki Oddziałowej Marii Puszkarskiej. 

Rocznie hospitalizowanych jest ok.1500 pacjentów z różnymi schorzeniami oczu i wykonywanych jest ok. 1000 różnych zabiegów i operacji okulistycznych:

 • operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem sztucznej soczewki twardej i zwijalnej (ok. 750 rocznie), 
 • operacje przeciwjaskrowe, 
 • operacje zeza, 
 • operacje odwarstwionej siatkówki, 
 • operacje z zakresu chirurgii szklistkowo-siatkówkowej tj. witrektomie ( np. wylewy krwi do ciała szklistego, zapalenia wewnątrzgałkowe), 
 • operacje rekonstrukcyjne po urazach oka, 
 • pełny zakres drobnych zabiegów plastycznych w zakresie powiek ( np. gradówki, kępki żółte, nieprawidłowo rosnące rzęsy, nieprawidłowe ustawienie powiek). 

Przy Oddziale Okulistycznym istnieje Pracownia Perymetrii Komputerowej oraz USG, gdzie wykonywane są badania pola widzenia oraz USG oka. 
Z Oddziałem Okulistycznym merytorycznie oraz w pewnym zakresie organizacyjnie związanych jest 5 Poradni, w których przyjmowanych jest łącznie ok. 14 000 pacjentów rocznie: 

 • Poradnia Okulistyczna – pokój 107, 
 • Poradnia Okulistyczna – pokój 109, 
 • Poradnia Okulistyczna – pokój 152, 
 • Poradnia Jaskrowa – pokój 160, 
 • Poradnia Ortoptyczna – pokój 111.

Oddział Okulistyczny zapewnia całodobowe świadczenia dla pacjentów z nagłymi schorzeniami oczu.

Polityka prywatności