Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Laboratorium Analityczne

Kierownikiem Laboratorium jest dr n. farm. Barbara Mika.
Laboratorium przygotowane jest do świadczenia usług zarówno z zakresu podstawowych badań analitycznych jak i wysoko specjalistycznej diagnostyki laboratoryjnej. 
Dzięki wyposażeniu w nowoczesny sprzęt diagnostyczny w Laboratorium wykonuje się analizy w zakresie:

 • Analityki ogólnej – badanie moczu, kału, płynu mózgowo – rdzeniowego, 
 • Hematologii – badanie morfologiczne krwi, szpiku, oporność osmotyczna erytrocytów, 
 • Koagulologii – diagnostyka hemostazy, badania czynników krzepnięcia, białka S, białka C
 • Immunodiagnostyki – oznaczanie hormonów tarczycy, przysadki mózgowej, markerów nowotworowych, białek specyficznych, 
 • Wirusologii – oznaczanie markerów wirusowego zapalenia wątroby, różyczki, cytomegalii, HIV, toxoplazmy, boreliozy
 • Biochemii – diagnostyka chorób wątroby, trzustki, nerek, gospodarki wodno – elektrolitowej, 
 • Bakteriologii – wszystkie posiewy z szybką identyfikacją i MIC, 
 • Serologii – ASO, odczyn Walera – Rossego, CRP, czynnik reumatoidalny. 
 • badania molekularne (Clostridium diff., Chlamydia trach., Mycobacterium tub.,
  wirusy grypy, HPV, HCV RNA)

Przyjęcia pacjentów: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 18:00
(z wyjątkiem obowiązujących dni wolnych od pracy).

Laboratorium ma możliwość poszerzenia zakresu analiz o dalsze specjalistyczne badania diagnostyczne. Ilość wykonywanych usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej wynosi ponad 600 tys. rocznie. Są to usługi świadczone zarówno pacjentom hospitalizowanym, jak również ambulatoryjnym. W celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziałów szpitalnych w Laboratorium pełnione są dyżury całodobowe.

Zapraszamy na badania odpłatne (bez skierowania i ze skierowaniem z gabinetów prywatnych) od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-17.30 oraz w soboty od godziny 8.00 do 13.00 z wyjątkiem obowiązujących dni wolnych od pracy.

tel. 84 84 677 37 82 lub 677 37 83

Zapewniamy najwyższą jakość badań laboratoryjnych, niską ich cenę, fachowe porady i konsultacje prowadzone przez Diagnostów Laboratoryjnych  - specjalistów diagnostyki laboratoryjnej, analityki klinicznej i mikrobiologii.

 

Wirtualny spacer.

 

Polityka prywatności