Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Szpital przyjazny dziecku

Od 11 lat Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 
w Zamościu nieprzerwanie utrzymuje Status Szpitala Przyjaznego Dziecku. Inicjatywa ta została utworzona przez Organizację Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

31.05 – 01.06. 2019r. - autorytety polskiej medycyny -  trzyosobowy Zespół Oceniający Szpitale z Komitetu Upowszechniania Karmienia przeprowadził reocenę, rekomendując Szpital jako ten, który spełnia kryteria „Szpitala Przyjaznego Dziecku” do Komisji ds. Ocen, Reocen i Monitoringu. Ogólna ocena Szpitala pod kątem realizacji 10 kroków do udanego karmienia piersią wypadła bardzo dobrze. Zespół pracowników Oddziału Neonatologii i Pionu Ginekologiczno-Położniczego i Patologii Ciąży zasługuje na uznanie w zakresie zaangażowania i merytorycznego przygotowania do reoceny. Przygotowanie pacjentek, w zakresie przekazanej wiedzy jak i nabytych umiejętności karmienia piersią Komisja oceniła jako perfekcyjne.

Zespół nie stwierdził żadnych uchybień w tym zakresie. Olbrzymie wrażenie na Zespole Oceniającym wywarła uroczystość z okazji 29 Światowego Tygodnia Karmienia Piersią. Zdaniem Zespołu Oceniającego - grupa dzieci mówiąca wierszyki i wręczająca matkom piękne serduszka świadczy 
o wielkiej wrażliwości pracowników Szpitala i osób ich wspierających. Komisja omawiając każdy z 10 kroków do udanego karmienia dziesięciokrotnie przywołała 
i podkreślała, że ogólny wynik to 100%.

Jednostka Ochrony Zdrowia, która posiada ten tytuł jest porównywalna z odznaczonymi placówkami z całego świata, a jej sposób postępowania służy w pełni dobru dziecka i matki umożliwiając karmienie piersią. Jednocześnie w takiej placówce jest przestrzegany "Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece", dając szansę matkom na podjęcie decyzji o karmieniu dziecka opartej na współczesnej wiedzy medycznej, a nie na reklamie. W Polsce jest obecnie 90 Szpitali Przyjaznych Dziecku.
                          

 Urszula Taczała - Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

Powrót do listy

Polityka prywatności