Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zamojski Dzień Papieski 2019

Program:
- godz. 10:00 V Diecezjalny Dzień Osób z Niepełnosprawnością.Wspólne  
  śpiewanie dla Ojca świętego na Rynku Wielkim
- godz. 11:00 Akademia ku czci św. Jana Pawła II w kościele pw. Matki Bożej 
  Królowej Polski, przygotowana przez Rodzinę Szkół im. Jana Pawła II
- godz. 12:00 Msza św. w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski pod
  przewodnictwem JE Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Mariana Rojka
- godz. 20:00 Wielki Koncert Papieski w wykonaniu zespołu Golec uOrkiestra

 Serdecznie zapraszamy!

Powrót do listy

Polityka prywatności