Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Anna Piskor-Rzecznik Pacjenta

Do Rzecznika Pacjenta Szpitala zgłaszacie się Państwo z wnioskami o uzyskanie informacji dotyczących szeroko rozumianych praw pacjenta, jak również informacji na temat zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych w naszym Szpitalu oraz zasad funkcjonowania ochrony zdrowia. Dialog jest fundamentem budowania dobrych relacji pomiędzy pacjentami a personelem medycznym.
                 Chciałam serdecznie Państwu podziękować za otwartość i chęć podzielenia się z nami swoimi wątpliwościami i rozterkami, które towarzyszą w trudnych momentach życiowych dotyczących sfery zdrowia oraz życia Państwa i Państwa najbliższych.
Na uwagę zasługuje fakt, że dzięki sygnałom i sugestiom napływającym z Państwa strony, dokładamy wszelkich starań aby móc doskonalić i podnosić jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, a także dostosować je do Państwa potrzeb i oczekiwań. Ze swojej strony pragnę zapewnić o chęci niesienia pomocy, jesteśmy otwarci na współpracę z Państwem.

To dzięki Państwa zaufaniu jakim nas obdarzyliście, możemy pomagać.

Anna Piskor
Rzecznik Pacjenta Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

 

Powrót do listy

Polityka prywatności