Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dzień Drzwi Otwartych

Godz. 12.00-15.00
Miejsce przeprowadzania akcji:
Budynek NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Zamość Sp. z o.o.
Poradnia Onkologiczna Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

- Godz.12.00 -12.30– wykład pt. ”RADIOTERAPIA„-dr Małgorzata Chilimoniuk –onkolog radioterapeuta Sala Konferencyjna I piętro.

- Godz.12.30-13.00- wykład „PROFILAKTYKA NOWOTWORÓW”- Edyta Naworol–Pielęgniarka Koordynująca Sala Konferencyjna I piętro.
Godz.12.00-15.00 - Konsultacje lekarzy radioterapeutów-onkologów –Zakład Radioterapii (parter)

-Godz.12.00-15.00 –Konsultacje lekarzy onkologów- Poradnia Onkologiczna Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

-Godz.12.00-15.00 zwiedzanie ośrodka : NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Zamość Sp. z o.o. pracowni tomografii komputerowej, modelarni, pracowni akceleratorów.

Powrót do listy

Polityka prywatności