Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

XV-lecie Oddziału Kardiologii

„Postępy w kardiologii” - Konferencja Naukowo – Szkoleniowa z okazji XV–lecia Oddziału Kardiologii
W dniu 5 grudnia 2009 roku odbyła się konferencja naukowo – szkoleniowa okazji XV - lecia Oddziału kardiologii pt. „Postępy w kardiologii”. Do Zamościa przyjechali profesorowie oraz najlepsi specjaliści w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii w kraju, m.in. prof. dr hab. Witold Rużyłło, prof. dr hab. Andrzej Bochenek, prof. dr hab. Wanda Kawalec, prof. dr hab. Grzegorz Opolski, prof. dr hab. Teresa Widomska – Czekajska, prof. dr hab. Andrzej Kutarski, dr n. med. Edward Koźluk, dr hab. Andrzej Tomaszewski. Uczestnicy konferencji dyskutowali m.in. o nowych badaniach klinicznych w kardiologii, kardiologii dziecięcej, inwazyjnym leczeniu chorób serca, nowych trendach w terapii nadciśnienia tętniczego oraz stabilnej choroby wieńcowej oraz o wyższej jakości opieki kardiologicznej. Organizatorem konferencji był Oddział Kardiologii SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Okazją do spotkania w takim gronie był obchodzony w tym roku jubileusz XV – lecia Oddziału kardiologii SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. – „Wszystko zaczęło się od Włochów, którzy zakupili nam aparaturę (angiograf). Od tego zaczęła się kardiologia na poziomie światowym. Cały czas wspólnie z dr Andrzejem Kleinrokiem staramy się, żeby kardiologia zamojska przynosiła coraz lepsze efekty dla pacjentów. Myślę, że współpraca ta wydała owoce, które dzisiaj można zobaczyć. Przyjeżdżają do Zamościa najlepsi profesorowie i specjaliści w dziedzinie kardiologii i mówią, że to jest „perła” w Zamościu” – mówi Andrzej Mielcarek dyrektor szpitala
– „Kardiochirurgia w Zamościu nie mogłaby się rozwijać gdyby nie rozwój kardiologii, dzięki staraniom dr Andrzeja Kleinroka. Wydawało się na początku, że to utopia. Czas jednak pokazał, że zoperowano tu wiele tysięcy chorych. Pamiętam, że kiedyś przyjeżdżali do mnie na operacje pacjenci z tego terenu. Teraz jest tak, że ci pacjenci są operowani tutaj. Zdarza mi się także konsultować pacjentów, którzy po rozmowie ze mną mówią, że taką operację wykonają w Zamościu bo jest to dla nich wygodniejsze i mają zaufanie do tego ośrodka. Największą zasługą zamojskiej kardiochirurgii i dr Kleinroka jest to, że ludzie którzy tu się urodzili i tu mieszkają mogą spokojnie przyjść do swojego szpitala i mają zapewnioną opiekę jak w wysoko specjalistycznych centrach.” – mówi prof. dr hab. Andrzej Bochenek kierownik I Kliniki Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
- „Zamość już na stałe wpisał się w pejzaż polskiej kardiologii. Jest to miejsce w południowo-wschodniej części kraju, które bardzo potrzebuje nowoczesnej kardiologii. Zamojska kardiologii taką nowoczesną kardiologię stworzyła. Myślę, że gdyby nie powstał w tym miejscu taki ośrodek, byłby to duży dramat dla mieszkańców tego terenu.” – mówi prof. dr hab. Witold Rużyłło z Instytutu Kardiologii w Warszawie
- „Zamojska kardiologia stoi na bardzo wysokim poziomie. Wykonuje wszystkie najważniejsze procedury kardiologii interwencyjnej i elektroterapii. Operuje najważniejszymi i najlepszymi technikami w tym zakresie. Osiągnięcia i wyniki, które monitorujemy jako krajowy nadzór są bardzo dobre. W związku z tym mogę zapewnić mieszkańców Zamojszczyzny, że mogą czuć się bezpiecznie jeżeli chodzi o choroby serca i naczyń dzięki kardiologii zamojskiej.” - prof. dr hab. Grzegorz Opolski Krajowy Konsultant w dziedzinie Kardiologii
- „Jestem zadowolony ze swojej decyzji, że przyjechałem do Zamościa. Gdybym miał podejmować ją ponownie postąpił bym tak samo. Pomimo, że piętnaście lat temu budziła ona wiele wątpliwości teraz tego absolutnie nie żałuję. Początek organizacji oddziału kardiologii, łączył się już z nową jakością przez wszczepianie stymulatorów. Było to możliwe dzięki aparaturze medycznej otrzymanej od Włochów. Potem po okresie stabilizacji i uzyskiwaniu kolejnych stopni specjalizacji przez zespół, z końcem lat dziewięćdziesiątych, nastąpił kolejny etap w którym wykonaliśmy koronarografię, uruchomiona została ambulatoryjna rehabilitacja kardiologiczna a następnie rozpoczęła działalność Wojewódzka Przychodnia Kardiologiczna. Później rozwinięta została kardiologia dziecięca i kardiochirurgia. Obecnie jesteśmy zaliczani do liczących się ośrodków kardiologicznych na mapie kardiologicznej Polski, to oczywiście daje dużą satysfakcję. Chcielibyśmy utrzymać tą pozycję. Nasze kierunki działania są zbieżne z tym, co będzie działo się w kardiologii światowej i polskiej. Innym celem jest także rozwój naukowy oddziału. Są w toku duże opracowania medyczne o dużej wartości naukowej.” – mówi dr hab. Andrzej Kleinrok Ordynator Oddziału Kardiologii
Oddział Kardiologii posiada najwyższy stopień referencyjności – III A, oraz najwyższy stopień referencyjności Pracowni Hemodynamicznej – C.

Ryszard Pankiewicz
Rzecznik Prasowy
SPSW im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu

Powrót do listy

Polityka prywatności