Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Akcja poparcia idei transplantacji

W zamojskich kościołach prowadzona była akcja poparcia idei transplantacji.
W kościołach p.w. Matki Bożej Królowej Polski oraz Świętego Krzyża w Zamościu, w dniu 8 listopada br. była przeprowadzona akcja o poparcie idei transplantacji, co łączy się za akceptacją pobierania narządów od osób zmarłych.

Inicjator akcji Pełnomocnik ds. Transplantacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Anna Gradziuk, w apelu który był odczytany w zamojskich kościołach, zwróciła uwagę na liczbę pacjentów oczekujących na przeszczep oraz wyjaśniała pojęcie tzw. „śmierci mózgu”. – „ W Polsce ponad 2000 osób oczekuje na przeszczepienie różnych narządów. Z tej grupy co 5 dni umiera jeden człowiek, niestety nie z winy braku leczenia ale z powodu braku narządów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Polacy w 90% uznają słuszność idei transplantacji i akceptują tę metodę leczenia. Niestety w momencie utraty bliskiej osoby, rodzina często sprzeciwia się pobraniu narządów. Narządy są pobierane w przypadku kiedy nieodwracalnemu uszkodzeniu ulega mózg. Osoba, u której rozpoznano śmierć mózgu jest nieprzytomna, nie jest w stanie myśleć, oddychać, nie odczuwa bólu. Śmierć mózgu jest stanem nieodwracalnym.
Przeszczepienie narządów łączy tragedię śmierci z radością życia. Akceptacja pobierania narządów od osoby bliskiej, która zmarła pozwala na uratowanie życia kilku osobom. Jest to bezcenna forma spieszenia z pomocą drugiemu człowiekowi. Najistotniejsze jest, aby każdy zechciał wypełnić tzw. ,,Oświadczenie woli”. To dowód świadomej decyzji oddania narządów po śmierci, co w krytycznej chwili pozwoli najbliższym na zaakceptowanie naszej woli. Wypełniony druczek nosimy przy sobie w dokumentach. Wcześniej jednak pamiętajmy, że należy pokazać go najbliższym by znali nasze intencje. Wiele autorytetów moralnych, na czele z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, który uznał dastwo narządów za prawdziwy akt miłosierdzia, popiera ideę transplantologii. Proszę o pomoc w zrozumieniu problemu pobierania narządów, gdyż dla wielu osób jest to jedyny ratunek przeżycia.” – przekonuje Anna Gradziuk.
Akcje o poparcie idei transplantacji, jak zapewniła Anna Gradziuk, będą kontynuowane.

Ryszard Pankiewicz
Rzecznik Prasowy
SPSW im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu

Powrót do listy

Polityka prywatności