Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Szkoła rodzenia

Na początku bieżącego roku minęła 10 rocznica powstania Szkoły Rodzenia działającej przy Oddziale Ginekologiczno-Położniczym naszego szpitala.
Zajęcia w tej szkole odbywają się zgodnie założeniami Łódzkiej Szkole Rodzenia, której założycielem i propagatorem był doc. dr n. med. Włodzimierz Fijałkowski.
Szkoła Rodzenia w naszym szpitalu została utworzona z inicjatywy dr Stanisława Słupczyńskiego ówczesnego Ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Od chwili powstania zajęcia w szkole prowadzą: dr Waldemar Dziki, położne Kazimiera Rogucka i Anna Bochniak oraz psycholog Bożena Jaszczyk-Majdan. Pierwsze zajęcia odbyły się w lutym 1996 r., a uczestniczyły w nich 4 pary.
Celem szkoły jest przygotowanie przyszłych rodziców do świadomego, aktywnego, sprawnego odbycia porodu, w poczuciu bezpieczeństwa, z pomocą fachowego personelu, odbycia porodu w poczuciu bezpieczeństwa oraz właściwego karmienia i pielęgnacji noworodka.
Zajęcia rozpoczynają się w 25 tygodniu ciąży i trwają do porodu. Odbywające się we wtorkowe wieczory zajęcia składają się z dwóch części. Pierwszej teoretycznej w trakcie, której przyszłe matki i ojcowie poprzez pogadanki, filmy video, broszury, materiały informacyjne, pytania zdobywają m.in. wiedzę o przebiegu ciąży i porodu, połogu, prokreacji, świadomym macierzyństwie, prawidłowych sposobach karmienia, oraz praktyczne umiejętności kąpania i przewijania noworodka. Druga część składa się z ćwiczeń: oddechowych, ogólnokształtujących i relaksujących przygotowujących matki do porodu.
Z zajęć w szkole rodzenia korzystają przede wszystkim rodzice, którzy spodziewają się pierwszego dziecka. Jednak wśród słuchaczek tej szkoły bywają rodzice przygotowujący się do przyjścia na świat drugiego lub trzeciego dziecka. Kazimiera Rogucka zaobserwowała, iż pod wpływem zajęć w szkole rodzenia wielu przyszłych ojców przekonało się do odbycia porodu rodzinnego. Aktualnie 20% wszystkich porodów odbywających się w naszym szpital, to porody rodzinne. W połowie z nich uczestniczą adepci szpitalnej szkoły rodzenia. Przeciętnie w ciągu roku z zajęć w Szkole Rodzenia korzysta około 100 par.
Przyszli rodzice, którzy chcieliby uczęszczać do Szkoły Rodzenia niezbędne informacje na ten temat uzyskają pod następującymi numerami telefonów: 084 677- 34 -74 i 084 677 – 34 85. Dzwonić pod te numery można od poniedziałku do piątku między godz. 8.00, a 15.00.
Powrót do listy

Polityka prywatności