Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

60-lecie Oddziału Laryngologii w Zamościu

W dniach 21 – 22 września br. w Zamościu odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z okazji 60-lecia Oddziału Laryngologii w Zamościu.
Obchody rocznicy rozpoczęła Msza Święta odprawiona w Katedrze Zamojskiej, w intencji Oddziału Laryngologii naszego szpitala. Po mszy rozpoczęła się konferencja. Jej uczestników powitali: dr n med. Krzysztof Polberg Ordynator Oddziału Laryngologii z Chirurgią Twarzo-Szczękową naszego szpitala i dr Andrzej Mielcarek Dyrektor Szpitala. Z okazji jubileuszu dyrektor Andrzej Mielcarek złożył na ręce ordynatora Krzysztofa Polberga gratulacje i podziękowania dla zespołu Oddziału Laryngologii.
Następnie odbyła się pierwsza sesja naukowa poświęcona historii klinik otolaryngologicznych i historii Laryngologii Zamojskiej. Sesji przewodniczyła prof. dr hab. n. med. Czesława Tarnowska Kierownik Kliniki Otolaryngologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W jej trakcie przedstawiono historie powstawania i rozwoju klinik otolaryngologii: Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, Akademii Medycznej w Warszawie, Uniwersytetu Wileńskiego, Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, Akademii Medycznej w Lublinie.
Historię Laryngologii Zamojskiej zaprezentował uczestnikom konferencji dr Jerzy Wójcik Zastępca Ordynatora Oddziału Laryngologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II.
W drugim dniu konferencji prof. Tarnowska wygłosiła wykład zatytułowany „Zabiegi operacyjne i rehabilitacja głosu w foniatrii”. Organizatorem konferencji był Oddział Laryngologii naszego szpitala.

Jerzy Zarębski

Powrót do listy

Polityka prywatności