Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Wizyta przedstawicieli Szpitala Schwäbisch Hall

W dniach 11-12.10.2002 z roboczą wizytą gościli w naszym szpitalu Dyrektor Szpitala Diakonie w Schwäbisch Hall Pan Hans- Peter Maier wraz z asystentem Panem Hans - Christoph Ketelhut. Wizyta ta była podsumowaniem programu "Wschodnio - Zachodnie spotkanie..." wspieranego przez Fundację Roberta Boscha, obejmującego wspólne spotkania i wymianę doświadczeń kobiet po mastektomii oraz praktyki lekarskie, pielęgniarskie i kadry zarządzającej w Szpitalu w Schwäbisch Hall.
Goście z Niemiec spotkali się z kadrą zarządzającą szpitala "papieskiego". Zwiedzili oddziały szpitalne i pracownie. W trakcie przeprowadzanych rozmów dokonano wspólnej oceny realizacji programu oraz określono perspektywy dalszej współpracy obu szpitali w zakresie wymiany kadry medycznej, realizacji programów medycznych i szkoleniowych.
Goście ze Schwäbisch Hall zwiedzili również zamojską starówkę i Roztocze.
Powrót do listy

Polityka prywatności