Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dzień Dziecka

W dniu 01.06.2002r. Służba Socjalna Szpitala zorganizowała imprezę z okazji Dnia Dziecka, Festyn odbył się w Krasnobrodzie na malowniczym Roztoczu.
Bawiło się 720 osób - pracowników Szpitala wraz z rodzinami.
Ciekawy program rekreacyjno - estradowy sprawił, że dzieci i rodzice miło spędzili czas.
Powrót do listy

Polityka prywatności